Monday, November 4, 2013

Produksi perlu ditingkat untuk pastikan keselamatan makanan global

Oleh REN WANG

Kita semua sudah mendengar penerangan tentang angkanya. Sekitar 870 juta manusia seluruh dunia kekurangan zat makanan, dan penduduk dunia bakal bertambah 2.8 bilion orang lagi menjelang 2050.

Ini bermakna pengeluaran makanan global mesti meningkat sebanyak 60 peratus untuk memastikan bekalan makanan mencukupi untuk semua.

Bagi sesetengah orang, angka itu terlalu besar untuk difahami dan masalah yang diterangkan itu hampir mustahil untuk diatasi. Kita, walau bagaimanapun, pernah berdepan dengan masalah ini.

Pada penghujung 1960-an, Profesor Paul R Ehrlich dari Universiti Stanford menulis dalam bukunya, The Population Bomb tentang peningkatan populasi global (yang telah meningkat sebanyak 2.8 bilion sejak buku itu ditulis): “Perjuangan untuk menyediakan makanan kepada semua manusia sudah berakhir. Pada 1970-an, ratusan juta manusia akan mati kebuluran walaupun program pantas dimulakan pada masa ini…”

Revolusi Hijau yang menyusul jangkaan menakutkan itu menjadi satu contoh kejayaan apabila hasil ditingkatkan bersama gabungan kepelbagaian tanaman dan penggunaan baja, racun serangga dan air.

Usaha itu membantu meningkatkan penghasilan bijirin sebanyak tiga kali ganda di India dan China dalam 25 tahun selepas 1965. Pertanian berjaya memenuhi keperluan makanan dengan meluaskan kawasan penanaman dan mengaktifkan pengeluaran.

Walau bagaimanapun, halangan-halangan kepada kemajuan seperti ini semakin dirasakan dan diterima.

Di seluruh dunia, masih banyak tanah berpotensi yang tidak diusahakan. Tetapi tanah itu menghadapi persaingan permintaan termasuk untuk penghasilan makanan, makanan haiwan dan tenaga bio (terutama kayu untuk bahan bakar, sumber tenaga utama di banyak negara membangun); dan pengurusan ekosistem seperti perlindungan tanah, pengurusan air (termasuk perlindungan daripada banjir dan kualiti air), pemeliharaan kepelbagaian bio, sekuestrasi karbon, dan penggunaan urban dan industri.

Wujud juga cabaran berkaitan air. Penyaliran memainkan peranan penting dalam meningkatkan pengeluaran dan mengurangkan keperluan kepada tanah tambahan. Di seluruh dunia, tanah bersaliran – 16 peratus daripada tanah pertanian – menghasilkan 44 peratus daripada produksi tanaman. Tetapi air lebih diperlukan dan lebih sukar diperolehi berbanding tanah. Pada masa depan, mungkin bekalan tidak akan mencukupi untuk semua.

Bahan baker fosil dan baja sintetik ialah sumber terhad yang berperanan penting dalam produksi makanan. Tekanan untuk menghasilkannya dan kekurangan dari masa ke masa membawa kepada ketidaktentuan harga, mendorong kepada lebih ketidakpastian dalam penghasilan makanan.

Kemudian ada juga tekanan-tekanan lain pada kemampuan kita meningkatkan produksi: keperluan untuk tanah subur, perkhidmatan sumber-sumber genetik dan ekosistem, dan juga amalan pengurusan yang baik dan dasar kerajaan yang membantu.

Kini, banyak kawasan pengeluaran makanan paling produktif mengalami akibat alam sekitar daripada penggunaan berlebihan dan salah urus sumber asli, kemerosotan tanah, hakisan dan kemerosotan perkhidmatan ekosistem seperti pendebungaan.

Sebagai respons kepada cabaran besar menanam sumber makanan yang sangat diperlukan, Pertubuhan Makanan dan Pertanian, FAO, telah melancarkan “Simpan dan Tanam” pada 2011, satu strategi global baharu untuk memastikan keselamatan makanan yang terfokus pada peningkatan produksi tanaman mapan (sustainable crop production intensification, SCPI): “Jimat” untuk menghasilkan lebih banyak dengan masukan yang sedikit pada tanah yang terhad, “Tanam” pada masa sekarang dan masa depan. SCPI memberi fokus pada pertanian produktif yang memelihara dan meningkatkan sumber alami.

Strategi ini menggunakan pendekatan ekosistem yang mengambil manfaat daripada penanaman sumber makanan dengan mengambil kesempatan daripada persekitaran dan menggunakan sumber dengan lebih efisyen.

Amalan-amalan dalam pendekatan ini menumpukan pada pengetahuan dan saling bergantung, dan pada masa sama bersifat setempat dan spesifik pada sistemnya. Pada peringkat awal, menggalakkan amalan-amalan ini memerlukan sokongan awam melalui insentif dan pelaburan yang khusus.

Sebagai respons kepada keperluan ini, FAO sedang memperluaskan pendekatan Simpan dan Tanam melibatkan sektor pertanian lain, termasuk penternakan, dan meluaskannya kepada satu perspektif rantaian makanan.

Salah satu contoh menarik pemakaian prinsip-prinsip Jimat dan Tanam ialah pengurangan kehilangan dan pembaziran makanan.

Kami percaya pendekatan ini menyediakan strategi yang diperlukan oleh warga dunia untuk memastikan keselamatan makanan global pada masa kini dan masa hadapan.

Ren Wang ialah penolong ketua pengarah Jabatan Pertanian dan Perlindungan Pengguna, Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Artikel asal diterbitkan di laman Skoll World Forum.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...