Tuesday, July 17, 2007

Saya tidak salah tafsir sejarah Indonesia, sekadar memilih tafsiran lain

Oleh RUSTAM SANI


Sebagai penulis kolum di sebuah akhbar mingguan cuma, tentu sahaja saya berasa amat terhormat bila tulisan saya mendapat perhatian dan komentar seorang sarjana sejarah Indonesia, Prof Budiawan, yang sekaligus merupakan Felo Pelawat di institut kajian yang tersohor di Universiti Kebangsaan Malaysia, IKMAS (Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa).

Memang saya akui bahawa saya tidak mempunyai pengetahuan yang terlalu mendalam tentang "sejarah" Indonesia. Namun, secara tidak tepat, saya sering menganggap diri saya sebagai mempunyai minat dan pendedahan yang agak tinggi terhadap Indonesia, masyarakat dan sejarahnya, berbanding dengan orang bukan-Indonesia ("asing") lainnya di negara ini.

Anggapan salah saya ini mungkin merupakan kesan daripada pengalaman saya sebagai bekas pengkaji "aliran kiri" nasionalisme Melayu (yang dari pelbagai segi dapat diusut leluhur orientasinya kepada nasionalisme Indonesia) selain merupakan peminat mendalam sastera moden Indonesia (sehingga pernah menterjemah buku A Teeuw, Modern Indonesian Literature, dari bahasa Inggeris).

Oleh kerana itu, saya merasa agak terpukul – malah terasa seperti telah melakukan dosa intelektual yang amat besar terhadap ilmu sejarah Indonesia – apabila saya dianggap oleh seorang sarjana dalam bidang itu sebagai telah menyalahtafsirkan sejarah Indonesia (Siasah, Bil 54: 8 Julai 2007, halaman 9).

Maka izinkanlah saya pada kesempatan ini menjelaskan apakah yang telah cuba saya lakukan dalam kolum saya yang amat ringkas, yang ditegur oleh Prof Budiawan itu (Siasah, Bil 52, hal 17).

Pastinya saya tidak mencuba menghuraikan sejarah Indonesia, apa lagi sejarah perlembagaannya (constitutional history), secara mendalam dalam rencana seringkas itu. Urutan peristiwa dan detik setepatnya bila nama "Indonesia" timbul dalam benak maupun wacana di kalangan para nasionalis Indonesia bukanlah isu utama dalam pembicaraan saya tersebut.

Yang cuba saya lakukan ialah memperlihatkan bahawa upaya menukarkan nama bahasa Melayu untuk disesuaikan dengan nama sesebuah negara-bangsa (nation) yang ingin dibangunkan – untuk dijadikan salah satu alat dalam proses sosial yang kita kenal sebagai pembinaan negara-bangsa (nation-building) – sedikitpun tidak akan merosakkan citra dan keperibadian budaya bahasa itu, malah akan memantapkannya lagi.

Dalam kerangka itulah saya mengemukakan Indonesia sebagai contoh negara tempat (locus) paling berkembangnya bahasa Melayu – dengan nama rasminya "bahasa Indonesia" – di rantau ini. Sebagai bahasa Indonesia, bahasa Melayu di negara itu jauh lebih maju dan lebih mantap kedudukannya sebagai bahasa administratif dan bahasa ilmu moden, berbanding dengan negara-negara yang sekadar "mempertahankan" bahasa Melayu hanya pada namaya sahaja – seperti Brunei dan Singapura.

Malah di Malaysia – yang "dasar bahasa"nya masih tidak jelas lagi berdolak dalik dan tidak terintegrasi sepenuhnya ke dalam proses pembinaan sebuah negara-bangsa – kedudukan bahasa itu tidaklah semantap yang terdapat di Indonesia.

Jelaslah di sini bahawa saya telah menghubungkan hakikat mantapnya kedudukan bahasa Indonesia itu dengan sejarah nasionalisme Indonesia atau, paling jauh, dengan pembentukan jatidiri kebangsaan Indonesia. Namun demikian, pembicaraan saya lebih memberikan penekanan terhadap proses sosial dan tidak begitu banyak memberikan perhatian kepada bukti dokumen dan peristiwa setepatnya.

Ternyata Prof Budiawan merupakan seorang ahli sejarah yang agak berbeda dari saya orientasinya. Saya harap saya tidak kesasar sekali lagi jika saya sekadar membuat terkaan bahawa Prof Budiawan lebih cenderung ke arah sejarah geopolitik atau sejarah perlembagaan (constitutional history).

Oleh yang demikian, manakala secara analitisnya saya lebih cenderung untuk melihat pembentukan negara-bangsa (nation) Indonesia sebagai hasil realisasi impian para nasionalis Indonesia – yakni gagasan negara cita (nation-of-intent) atau komuniti hasrat (imagined community) – namun Prof Budiawan kelihatannya lebih cenderung melihatnya sekadar sebagai peralihan kuasa wilayah Hindia Timur Belanda dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan anak negeri.

Memanglah benar bahawa, jika dilihat dari segi kewilayahannya semata-mata, Indonesia yang terdiri pada tahun 1945 itu mempunyai batasan atau sempadan kewilayahan yang sama dengan wilayah Hindia Timur Belanda sebelum itu. Namun ini tidaklah bererti bahawa nation-of-intent para nasionalis Indonesia itu memang sejak semulanya juga demikian.

Pada zaman pemerintahan Jepun, misalnya, tokoh nasionalis Indonesia, Sukarno, dalam penerbangannya dari Vietnam ke Indonesia, pernah singgah di Taiping (Perak) untuk mengadakan pertemuan dengan Ibrahim Haji Yaacob (pemimpin Kesatuan Melayu Muda [KMM] yang telah mencetuskan gagasan negara cita "Melayu Raya" di Malaya).

Terdapat catatan-catatan sejarah yang menunjukkan bahawa dalam pertemuan itu kedua-dua gerakan nasionalis itu telah bersetuju untuk mengisytiharkan lahirnya sebuah negara merdeka apabila penjajahan Belanda dan Inggeris gagal bertapak kembali di rantau ini setelah Jepun kalah perang tersebut.

Menurut pandangan saya, nasionalisme Indonesia – sama seperti nasionalisme aliran kiri Melayu di Malaya – bukanlah nasionalisme jenis statist, tetapi lebih merupakan nasionalisme jenis cultural identity, khususnya pada tahap awalnya.

Dalam sejarah proses pembentukan wilayah negara-bangsa di Indonesia maupun di Malaya – seperti sejarah nasionalisme di tempat-tempat lain juga di dunia – bentuk wilayah dan tapal batas negara yang akhirnya dilahirkan tidaklah ditentukan semata-mata dan sepenuhnya oleh sejarah nasionalisme itu sendiri.

Turut menentukannya ialah pertembungannya dengan kuasa penjajah, serta realiti sejarah kolonialisme itu sendiri. Negara cita para nasionalis itu mungkin sahaja tidak akan dapat direalisasikan sepenuhnya, kerana kuasa penjajah juga mempunyai gagasan "negara cita"nya sendiri untuk anak negeri yang bakal dilepaskannya itu.

Namun, manakala penjajahan Belanda tidak begitu kuat untuk bertapak kembali di wilayah Indonesia setelah Jepun tewas, pentadbiran Britain lebih berhasil ditegakkan kembali di wilayah Malaya. Oleh yang demikian, bila para nasionalis Indonesia mengisytiharkan terbentuknya negara itu pada tahun 1945, golongan nasionalis yang sealiran di Malaya tidak dapat turut serta.

Baik saya maupun Subky Latif telah menekankan betapa pentingnya peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dalam kerangka sejarah nasionalisme Indonesia sebagai suatu peristiwa yang menandakan penerapan gagasan "bahasa Indonesia" sebagai salah suatu alat pemantapan "bangsa Indonesia" itu sendiri. (Oleh itu, tidak ada konsep bahasa menciptakan negara bangsa!).

Malah Prof Budiawan telah berusaha "membetulkan" kesilapan saya dengan mengingatkan kita bahawa pada waktu Sumpah Pemuda itu tercetus gagasan "negara Indonesia" masih belum wujud.

Ya, sebuah negara dalam pengertian statist dan constitutionalistnya yang sempit memang belum wujud pada waktu itu, kerana penjajahan Belanda masih bercokol. Malah konsep "negara Indonesia" memang tidak pernah wujud sebelum penjajahan Belanda di Hindia Timur itu wujud.

Namun gagasan "negara Indonesia" sebagai sebuah cita-cita, sebagai nasionalistic nation-of-intent, sebagai an imagined community – yang mungkin sama tarafnya dengan "bhinneka tunggal ika" maupun "sang saka merah putih" yang "diangan-angankan" Mohamad Yamin – pastinya sudah wujud dan meluas diperkatakan dan diperdebatkan di kalangan para nasionalis Indonesia yang sedang muncul itu.

Malah peristiwa Sumpah Pemuda itu sendiri merupakan hasil daripada terlaksananya cita-cita untuk mengungkapkan hasrat perjuangan yang sudah beredar di kalangan para nasionalis pada waktu itu. Apakah Sukarno berada di kota Medan pada waktu Sumpah Pemuda itu – atau dia sedang meringkuk dalam penjara pemerintah Hindia Timur Belanda – tidaklah penting.

Saya tidak bersetuju dengan pandangan Prof Budiawan bahawa ketiadaan Sukarno di tempat itu pada waktu itu menjadikan beliau "tidak terlibat" dalam upaya mengungkapkan dan memperjuangkan gagasan negara cita tersebut.

Tambahan pula, pandangan beliau dan pemikiran beliau tentang kesesuaian bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional dan bahasa moden untuk negara Indonesia moden yang bakal dilahirkan itu dapat digarap dari sumber-sumber dokumen lain – baik dalam teks ucapannya maupun tulisannya.

Begitu juga, jika cita-cita itu pernah diungkapkan oleh Sukarno, maka hal itu tidaklah bererti bahawa para nasionalis Indonesia lainnya tidak turut menerima dan memperjuangkannya – asalkan kita jangan terlalu bersikap sempit lagi teknis dalam upaya kita memahami peristiwa dan proses sejarah sesebuah bangsa itu.

Selain sejarah politik dan perlembagaan terdapat pula sejarah ekonomi, sejarah sosial, malah sejarah intelektual dan pemikiran. Tambahan pula, pendekatan dan orientasi kajian sejarah juga beraneka ragam – baik yang tradisional maupun yang unconventional, baik yang mendatar maupun yang kreatif, baik yang bersifat sosial, berorientasi Marxist, atau malah yang Braudelian.

Tidak cocok bagi mana-mana ahli sejarah menolak sebarang pendekatan yang berlainan daripada pendekatannya sendiri, dengan tujuan kononnya supaya "tidak ada (lagi) anggapan yang salah terhadap sejarah Indonesia."

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...