Tuesday, December 10, 2013

Malaysia perlu tingkat persediaan bencana

Oleh HARIS ZALKAPLI

Bencana banjir sentiasa menjadi peristiwa besar negara kita setiap tahun, yang biasanya terjadi pada musim yang sama dan cuma dibezakan oleh tahap bencana tersebut.

Pengalaman berdepan banjir sepatutnya telah menyediakan kita untuk menangani dan menguruskan bencana tersebut.

Bencana banjir, sejak kebelakangan ini kelihatan semakin dahsyat, ekoran pelbagai faktor termasuk alam sekitar yang semakin banyak berubah.

Sebagai sebuah negara yang bencana alam utamanya ialah banjir, Malaysia sewajarnya meningkatkan persediaan menghadapi kemungkinan bencana ini berlaku pada bila-bila masa.

Pendidikan berkaitan menangani bencana - yang tidak terhad kepada banjir - perlu disebarluas melalui pelbagai cara,  agar persediaan menghadapi bencana diambil perhatian oleh semua.

Persediaan bukan sahaja perlu dilakukan oleh pihak berkuasa, tetapi orang ramai juga perlu sentiasa memastikan persediaan yang munasabah bagi menghadapi kemungkinan bencana alam.

Antara yang paling mudah dilakukan ialah persediaan penyimpanan barangan paling asas, seperti air minuman dan air bersih dalam botol, beras, dan makanan dalam tin dan kering, antara keperluan paling utama.

Penyimpanan stok air bersih dan air minuman sewajarnya telah diberi perhatian dan diamalkan, ekoran gangguan bekalan air yang agak biasa dihadapi oleh penduduk di sesetengah kawasan seperti Lembah Kelang.

Amalan ini dapat membantu dalam senario-senario lain, kerana keputusan bekalan air hampir pasti mengiringi bencana alam lain.

Simpanan bahan-bahan ini perlu dipastikan dan mungkin ditingkatkan semasa musim hujan, terutama bagi yang tinggal di kawasan dilanda banjir atau yang berpotensi dilanda.

Terutamanya bagi mereka yang terperangkap dan terputus hubungan, dan tidak perlu berpindah ke pusat pemindahan, keperluan paling asas yang disimpan di dalam rumah, yang sentiasa dipastikan mencukupi dapat membantu meringankan kesan bencana.

Keperluan lain ialah makanan dalam tin dan makanan kering (seperti mee segera, makanan dipek yang hanya perlu dipanaskan) yang boleh disimpan lama tanpa memerlukan peti sejuk.

Selain makanan, ubat-ubatan termasuk kit rawatan awal, lampu, bateri, dan sebagainya juga perlu sentiasa dipastikan ada.

Menurut panduan asas bencana, keperluan kit bekalan bencana ini perlu mencukupi untuk tempoh 72 jam, tempoh yang biasanya diperlukan untuk bantuan sampai.

Kit bekalan kecemasan ini juga boleh dilengkapi dengan keperluan lebih asas (kit yang juga dikenali sebagai go bag) yang boleh dibawa bagi yang perlu bergerak.

Dalam senario bencana tidak teruk dan tidak memerlukan pemindahan, persediaan makanan dan keperluan asas yang munasabah dapat banyak membantu.

Di pihak kerajaan dan pihak yang terbabit memberi bantuan, pelan tindakan yang lebih terperinci dan dapat digerakkan dengan segera mungkin perlu diberi lebih perhatian.

Perkara ini mungkin dapat dilakukan dan diselaras dengan lebih mudah oleh pihak seperti PAS, yang mempunyai rangkaian dan ahli yang ramai serta agak mudah dimobilisasi.

Pengalaman PAS, termasuk pengalaman spesifik Jabatan Amal, perlu dimanfaatkan untuk membina satu pelan tindakan yang lebih lengkap, meliputi masa sebelum, semasa dan selepas bencana.

Persediaan ini dapat membantu mengurangkan masa respons terhadap bencana, yang biasanya mengambil masa beberapa hari sebelum bantuan-bantuan dari luar tiba dan diselaraskan.

Persediaan ini juga, apabila dibuat secara lengkap, akan menyampaikan pengtahuan tentang keperluan bencana kepada orang ramai yang tidak terlibat atau tidak pernah terlibat dalam bencana alam.

Hal ini dapat membina sensitiviti mereka yang tidak terlibat dan memberi input tentang barangan yang paling perlu disumbangkan.

Pada masa ini, banyak barangan keperluan termasuk air bersih, keperluan wanita dan bayi agak kurang mendapat perhatian, dan sesetengah pihak amat mudah memilih untuk memberikan pakaian pada masa keperluan lebih utama masih belum dipenuhi.

Pengetahuan yang lebih tentang bencana alam seperti banjir juga akan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang keperluan pascabencana, melibatkan pembersihan, pemulihan infrastruktur dan melibatkan mangsa terbabit.

Selepas bencana, liputan media tidak seperti semasa bencana berlaku, dan ini memberi gambaran kepada orang ramai yang masalah telah selesai.

Hal ini menyebabkan orang ramai berhenti daripada menghulurkan bantuan, sedangkan kesan bencana, termasuk kos kewangan memperbaiki kerosakan, mengganti keperluan yang rosak atau hilang dan kesan tekanan kepada mangsa terlibat masih belum berakhir, malah mungkin baru bermula.

Pelbagai pihak perlu memberikan perhatian yang lebih berbanding biasa kepada senario selepas bencana.

Bencana alam banjir yang berlaku saban tahun wajar menjadikan semua pihak, daripada kerajaan dan agensi-agensi yang berkaitan. Begitu juga dengan orang ramai sama ada terjejas atau tidak dengan bencana tersebut.

Kesedaran terhadap persediaan bencana perlu ditingkatkan dalam kalangan orang awam sehingga persediaan bencana diamalkan oleh semua supaya kesan buruk daripada bencana lebih dapat ditangani dan dikurangkan.- Disember 6, 2013

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...