Thursday, September 25, 2008

Para pemimpin PAS sepakat kini

KUALA LUMPUR, 7 Okt: Alhamdulillah. Akhirnya berita yang ditunggu-tunggu para ahli dan penyokong PAS telah tiba apabila para pimpinan PAS sepakat dalam menghadapi perkembangan semasa.

Ia dibayangkan melalui keputusan mesyuarat Lajnah Politik PAS Isnin, 6 Oktober lepas yang menyatukan hampir kesemua pandangan saf kepimpinan utama PAS.

Mesyuarat itu memutuskan PAS akan bekerjasama sepenuhnya dengan parti-parti dalam Pakatan Rakyat untuk berusaha sepenuhnya bagi membentuk kerajaan baru bagi menggantikan kerajaan BN yang ada.

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Presiden PAS itu memutuskan, PAS akan telibat sepenuhnya dengan usaha itu dan akan menghantar pemimpin paling kanan untuk semua mesyuarat dengan pemimpin Pakatan.

Kalau sebelum ini, mesyuarat Pakatan banyak diwakilkan kepada pemimpin junior dalam PAS, mesyuarat itu memutuskan semua mesyuarat selepas ini akan disertai oleh pemimpin paling senior dalam PAS.

Lima pemimpin yang terpilih adalah Presiden, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, timbalanya, Nasharudin Mat Isa, naib-naib presiden, Datuk Husam Musa dan Mohamad Sabu di samping Setiausaha Agung Datuk Kamarudin Jaffar.

Siasah dalam keluaran lalu membuat laporan utama tentang masalah perbezaan pendapat yang ketara dalam PAS dengan tajuk muka depannya "PAS: Selesaikan perbezaan segera".

Laporan itu memberikan amaran, jika pimpinan PAS tidak berbuat sesuatu, parti itu bakal menghadapi krisis dalam yang ketara.

Ia berkaitan dengan pembentukan kerajaan baru yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebahagian pemimpin PAS setuju manakala sebahagian lagi ragu-ragu.

23 comments:

Juraimi Zainal said...

Semoga diberkati Allah swt... Amin

anonymous said...

Kategori As-Saa'ah : Ad-Dajjal
Fitnah Dajjal, Jawaban Terhadap Orang Yang Mengingkari Munculnya Dajjal
Selasa, 1 Mei 2007 23:49:57 WIB

FITNAH DAJJAL


Oleh
Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil MA
Fitnah Dajjal merupakan fitnah paling besar di antara fitnah-fitnah, yang ada semenjak Allah menciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat. Hal ini disebabkan. Allah memberikan hal-hal yang luar biasa padanya yang memukau dan membingukan akal pikiran.

Dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Dajjal memiliki surga dan neraka. maka surganya itu adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Dia juga memiliki sungai-sungai air dan gunung-gunung roti. Dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan lantas langit pun menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan lantas bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan segala hasilnya. Dia dapat melintasi bumi dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan hujan yang ditiup angin kencang, serta kejadian-kejadian luar biasa lainnya.

Semua itu disebutkan di dalam hadits-hadits shahih, antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Artinya: "Dajjal itu buta matanya sebelah kiri, berambut keriting, mempunyai surga dan neraka. Maka nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka" [Shahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyrothis Sa 'ah, Bab Dzikir Ad-Dajjal 18: 60-61]

Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Hudzaifah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Artinya : Sunguh aku labih mengetahui apa yang menyertai Dajjal. la akan bersama dua buah sungai yang mengalir, yang satu kelihatan mengalirkan air dan satunya lagi kelihatan mengalirkan api yang menyala-nyala, maka hendaklah ia mendatangi sungai yang kelihatan berisi api itu, dan hendaklah ia pejamkan matanya, karena yang nampak api itu adalah air yang dingin" [Shahih Muslim 18 : 61]

Dalam hadits Nawwas bin Sam'an Radhiyallahu 'anhu bahwa para sahabat bertanya kepada Rasululah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai Dajjal, "Wahai Rasulullah, berapa lamakah ia tinggal di bumi?" beliau menjawab. selama empat puluh hari, sehari seperti setahun, yang seharinya lagi seperti sebulan. dan yang sehari lagi seperti sejum'at, dan hari-hari lainnya sepeti hari-harimu." Mereka bertanya, "Bagaimana kecepatanya di bumi?" Beliau menjawab. "Seperti hujan yang ditiup angin kencang. Lalu ia mendatangi suatu kaum dan diajaknya kaum itu. kemudian mereka mempercayainya dan memenuhi -seruannya. Lalu ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan bumi pun merumput dengan leluasa hingga badannya gemuk-gemuk dan berlemak. Kemudian ia mendatangi kaum yang lain lagi, lalu diserunya, tetapi mereka menolak seruannya. Lantas ia berpaling dari mereka, kemudian tanah mereka mendadak menjadi kering dan tiada mereka memiliki harta. Dan ia melewati tanah yang kosong seraya berkata kepadanya. "Keluarkanlah perbendaharaanmu!" Lalu keluarlah perbendaharaannya mengikutinya seperti sekumpulan lebah. Kemudian ia memanggil seorang pemuda yang gemuk, lalu ditebasnya dengan pedang hingga terpotong menjadi dua dan dipisahkannya antara kedua potongan itu sejauh bidikan panah. Kemudian dipanggilnya lagi pemuda itu, lalu ia datang kepadanya dengan wajah berseri-seri sambil tertawa." [Shahih Muslim, Bab Dzikir Ad-Dajjal 18: 65-66]

Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu 'anhu bahwa lelaki yang dibunuh oleh Dajjal ini adalah termasuk orang terbaik yang keluar dari Madinah untuk menghadapi Dajjal, lalu berkata kepadanya, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah dijelaskan beritanya kepada kami oleh Rasulullah saw." Lalu Dajjal menjawab, "Apakah pendapat Anda, jika aku bunuh orang ini, kemudian kuhidupkan kembali. Apakah Anda masih meragukan urusan ini?" (Yakni tentang pengakuan Dajjal sebagai tuhan). Lalu orang-orang menjawab, "Tidak!" Kemudian Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkan kembali. Lalu lelaki itu berkata, "Demi Allah, tidak ada orang yang lebih mengerti tentang engkau pada hari ini selain aku." Lantas Dajjal hendak membunuhnya, tetapi dia tidak mampu. [Shahih Bukhari, Ki-tabid Fitan, Bab Laa Yadkhulu Ad-Dajjal Al-Madinah 13: 101]

Dan telah disebutkan di muka riwayat Ibnu Majah dari Abi Umamah Al-Bahili Radhiyallahu 'anhu yang menyebutkan sabda Rasulullah saw mengenai Dajjal bahwa di antara fitnah Dajjal ialah ia berkata kepada orang-orang Arab kampung, "Bagaimana pendapatmu jika aku bangkitkan ayahmu dan ibumu? Apakah engkau mau bersaksi bahwa aku ada-lah tuhanmu?" Orang itu menjawab, "Ya." Kemudian dua syetan menyerupakan diri seperti ibu dan ayahnya, lalu keduanya berkata. "Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah tuhanmu."

Kita memohon keselamatan kepada Allah, dan kita memohon perlindungan kepada-Nya dari segala fitnah.

JAWABAN TERHADAP ORANG YANG MENGINGKARI MUNCULNYA DAJJAL
Telah disebutkan di muka beberapa buah hadits yang menunjukkan kemutawatiran berita akan munculnya Dajjal pada akhir zaman, dan dia adalah pribadi yang hakiki yang diberi hal-hal yang luar biasa oleh Allah.

Sementara itu Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Dajjal itu hanya lambang khurafat, kebohongan, dan keburukan-keburukan belaka. tidak berujud manusia ('Vide: Tafsir Al-Manar 3: 317). Syekh Muhammad Abduh ini diikuti pula oleh Syekh Abu Ubayyah yang berpendapat bahwa Dajjal itu hanyalah sekadar pertanda saja untuk melariskan kebatilan. bukan berwujud manusia dari anak Adam.

Pendapat ini merupakan penakwilan yang menyimpang dari zhahir hadits tanpa disertai qarinah (tanda atau petunjuk ke arah itu). Baiklah Anda perhatikan perkataan Abu Ubayyah dalam ta'liqnya terhadap hadits-hadits Dajjal. Beliau berkata. "Berbeda-bedanya isi hadits mengenai tempat munculnya Dajjal, waktu kemunculannya, apakah dia Ibnu Shayyad ataukah bukan, semua itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Dajjal hanyalah lambang kejelekan dan angkara murka yang dominan yang menyebarkan kemadharatan dengan sangat cepat beserta fitnahnya yang mengganas dan merajalela pada suatu waktu sampai suatu saat dilindas oleh kekuasaan kebenaran dan kalimah Allah:

"Sesungguhnya kebatilah pasti akan lenyap. " [Al-Isra': 81 (An-Nihayah fil fitan wal Malahim 1: 118-119).]


Beliau berkata lagi, "Apakah tidak lebih utama untuk dipahami bahwa Dajjal itu sebagai lambang keburukan, kepalsuan, dan kebohongan...?" [Ibid, halaman 152]

Pendapat ini tertolak karena hadits-haditsnya secara tegas dan jelas menunjukkan bahwasanya Dajjal itu adalah seseorang lelaki yang ada wujudnya dan tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa ia hanya sekadar lambang banyaknya khurafat, kebohongan dan kebatilan. Dalam riwayat-riwayat tersebut tidak terdapat kontradiksi karena semuanya dapat dikompromikan. Dan telah saya jelaskan di muka bahwa pertama kali Dajjal akan muncul dari Ashbahan dari arah Khurasan yang semuanya berada di kawasan timur. Dan telah saya jelaskan pula perihal Ibnu Shayyad, apakah dia Dajjal atau bukan, serta telah saya sebutkan juga perkataan para ulama mengenai ini.

Bila telah demikian jelas masalahnya, dan bahwa dalam riwayat-riwayat itu tidak terdapat kontradiksi dan kegoncangan baik mengenai tempat kemunculannya maupun waktu kemunculannya. maka tidak ada satu pun alasan yang mendukung pendapat kedua beliau itu (Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Abu Ubayyah). Apalagi dengan adanya hadits-hadits yang menunjukkan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya bahwa dia sebagai yang sebenarnya.

Lebih-lebih lagi Abu Ubayyah sendiri tidak konsisten dalam perkataannya hingga tampak kontradiktif dalam mengomentari hadits-hadits Dajjal dalam kitab An Nihayah fil fitan wal malahim karya lbnu Katsir. Misalnya komentar beliau terhadap sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Di antara kedua matanya terdapat tulisan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang yang membenci perbuatanyan atau setiap orang yang beriman.''seraya beliau bersabda: "Kalian semua tahu bahwa tak seoraug pun dari kalian yang dapat melihat Rabbnya hingga ia meninggal dunia " dalam mengomentari hadits ini Abu Ubayyah berkata. "Ini menunjukkan kebohongan Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Mudah-mudahan Allah menghancurkan dia dan menimpakan kemarahan dan laknat-Nya kepadanya." [An-Nihayah 1:89]

Dengan perkataannya ini Abu Ubayyah berpendapat bahwa Dajjal itu adalah manusia yang sebenarnya yang mengaku sebagai tuhan, dan beliau mendo’akan agar dia dibenci dan dilaknat oleh Allah. Dan di tempat lain beliau tidak mengakui Dajjal sebagai manusia yang sebenarnya. Melainkan hanya perlambang keburukan dan fitnah. Perkataan atau pendapat beliau ini jelas kontradiktif.

Dan saya berharap mudah-mudahan mereka tidak terkena sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam

"Artinya : Sesungguhnya sesudahmu nanti akan ada kaum yang mendustakan hukuman rajam, Dajjal, syafa 'at, adzab kubur, dan kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka disiksa di dalamnya." [Musnad Ahmad 1: 223 dengan tahqiq Ahmad Syakir. Beliau berkata, "Isnadnya shahih."]

Dalam pembahasan yang akan datang akan dibicarakan keluar biasaan Dajjal, perintah berta 'awwudz (mohon perlindungan) dari fitnahnya, berita tentang kehancurannya, yang semuanya itu menunjukkan secara qath'i bahwa Dajjal adalah manusia yang sebenarnya.

[Disalin dari kitab Asyratus Sa'ah edisi Indonesia Tanda-Tanda Hari Kiamat, Penulis Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabl MA, Penerjemah Drs As'ad Yasin, Penerbit CV Pustaka Mantiq]

TEKONG DARAT said...

alhamdulillah...

zali said...

tak bernama...

tak ada lagi ke yang nak paste panjang-panjang macam tu?

taruh je address nya dan sapa yang nak baca boleh baca di sana.

ingat komputer kitaorang ni cuma boleh masuk blog siasah ni je ke?

tak payah la buat alim kat sini...karang saya dedahkan web mana yang banyak dilewati oleh komputer awak tu...haa malu...

PUTING BELIUNG said...

Berpakat2 le kite kembali kejalan Allah. Jangan dengor sangat fatwa2 merepek ustaz, mufti2,siAsri TNA, Hadi Awang... Dari Allah kembali kepada Allah.

Korang na' berdebat, berdebat jer lah. Jangan dendam mendendam, dengki mendengki, umpat mengumpat, maki memaki.... Belasah jer apa na' cakap...

Allah bersifat Alimun... semua ilmu jelas dari Allah.

QADAR BURUK DAN BAIK TETAP DARI ALLAH. (rukun iman yang keenam)

Orang yang menggunakan Akal tu bodoh, 'MENGONG PUNYA OLANG'.

APAkah OTAK yang bersifat 'DAGING, cecair,lendir, darah, tube2...boleh berfikir dengan sendirinya? Tanpa AR RUH ILAAHIYAT.

Pendekar82 said...

salam...
en zali...
kalo en dedah kan rahsia org dengan niat nk hina bukan nk cari keadilan, allah akan dedah kan juga rahsia en zali juag, bukan di akhirat sahaja. bahkan didunia pun dah kena. Hati kena cantik kwn.....

anonymous said...

Blogger zali said...

tak bernama...

tak ada lagi ke yang nak paste panjang-panjang macam tu?

taruh je address nya dan sapa yang nak baca boleh baca di sana.

ingat komputer kitaorang ni cuma boleh masuk blog siasah ni je ke?

tak payah la buat alim kat sini...karang saya dedahkan web mana yang banyak dilewati oleh komputer awak tu...haa malu...


October 6, 2008 9:34 PM

Ini lah contoh se ekor dajal yg paling nyata!

ALI MAIDIN said...

Selama ni mengada-ngada buat statement tanpa merujuk keputusan mesyuarat macam mak paknya punya parti.

bonzer said...

Pemimpin Pas perlu ingat, kita bukan nak pimpin cawangan tetapi negara. Kenyataan yang hendak dikeluarkan perlulah berhati-hati.Setiap tingkahlaku,tuturbicara didengar dan dinilai oleh rakyat.

Pernyataan perlulah bertaraf nasional.

Serius bila berhadapan dengan media.

Elak dari senyum dan ketawa yang menampakkan ketidakmatangan, tidak serius dalam sesuatu isu.

GHOST said...

zali, ak baik cekap macam itu, tengok belakang dulu lah, takkan kamu ni jatuh dari langit ????

ah. ah. ah , Macam MR. BEAN.

kedaikopi said...

kalau dah berkawan ngan yahudi dan bukan Islam dalam bahasa yang elok iaitu kafir buat apa kita pakat sama dia, lebih baik pas pakat sama umno.

yang yahudi tetap yahudi laknattullah, yang dap tetap tak mengucap, yang umno mereka mengucap ngan kalimah Allah kita pasti yakin hidayah Allah itu nyata,

Hei anwar buktikan 40mp itu, jangan sembang lebih, minoriti tetap orang Islam di Parlimen nanti,

piirahh... cakap tak serupa bikin, pergi mana2 ceramah kau sembang yang tu jer, nak gertak mp lain konon... jangan talam dua muka sedara anwar oii.

kenapa terhegeh2 pergi jumpa tgna dan tgha nak kelengtong tuan guru ke... sori la kau dalam umno dulu pun berlagak nak ubah umno dari dalam tapi apa dah jadi.....

janagan lah guna kebijaksanaan kau tu pandai pidato dan kelentong rakyat hidup2... kalau kau nak ubah manusia tu , sepatut dari dulu lagi kau dari abim masuk pas.....bukan sekarang (1998) dah keluar penjara, ini beerti kau dah tipu yang maha kuasa...sedarla sikit...cukup hanya sebagai ketua pembangkang sudahla..

**hidup melayu Islam'

kedaikopi said...

yang tak bernama;

bagus kau punya posting, biar orang pas dan umno ni faham banyak, diorang ni tau hentam jer posting, bagi diorang tarbiyah baik pas dan umno,

moga kau dapat pahala dari malaikat dan Allah yang maha teragung di cakerawala alam ini .

Alhamdulillah

TokBatin X said...

anonymous:
Kalau banyak dapat pahale, jangan lupe kongsi same2 ngan kawan2 kite kat blog ni ye!!!

bunga melati said...

ni lah org yg jahil agama... kepada tokbatinsenoi...

pahala plak boleh kongsi2 ni fahaman mana ni??? islam hadari ke??? ko tak tahu buat tak tahu, tak tahu bertanya jgn berlagak mcm en zali tu...

dalam lagu RAIHAN pun dah ade lagu pasal iman...pahala mana lah boleh di kongsi, di beri mcm BN beri rasuah kat ko... mana boleh diwarisi abg tokbatinsenoi...

klu islam hadari aku tak tau lah plak...patut lah KJ perangai mcm tu agak nyer Pak lost nak bagi sikit pahala dia pada KJ agak nyer...

cakap tu biar lah berpikir dulu pakcik woi....

TokBatin X said...

Hei Bunga melati gatal,
Kau ni pakai otak kaladai ke, atau otak udang, atau unta?

Kau ni betul2 le lembu tolol TNA, HADI AWANG, Si ASRI. Mengapa kau ta' buat jer patung2 dia orang tu. Kau sembah jer tiap lima waktu.

Bijak ugama konon, PIRAAH.
UGAMA AKU, UGAMA AKU. UGAMS ENGKAU, ENGKAU PUNYA PASAL.

Kalau ngko bijak sangat , kau ta' merepek, merapu kat blok.

Cara ngko menulis pun dah cukup menunjukan kejahilan, kebahlulan engkau tentang ugama.

Kau ingat ulama'2 bolih masukan ke kesyurga ke?. Jauh panggang dari api oooiii!!!. Bangang wa ngok punya haiwan. Masukan jer ulama2 yang kau dewa2kan tu ke tong sampah. Dia orang2 tu lah dajjal2 akhir zaman termasuk kau sekali.

Ooops!!! Sorry I suke2 na' cakap jer, bukan nye marah. I hanye suke usik biri2 tolol mcm engkau ni. Jangan marah!!!

anakkancil said...

Hati kita kalu dah jadi batu memanglah tak mau dengaq ceramah agama en.zali oi.Jgn la bila dah tuboh di selimut putih time tu baru kita nak dengaq ceramah agama.Bebanyak le en zali dengaq lagu selimut putih tu..banyak pengajaran dlm lagu tu...Kepada yg cerita bab Dajjal tu bagus dan allhamdulillah saya syukor kepada illahi kerana tolong peringat kembali ingatan saya.Dah hampir terlupa saya.Mana lah tau Allah panjang kan usia kita dan di pertemukan dgn Dajjal ni sonanag la kita nak nafi dia tu tuhan.Iman ni en zali oi bukan sonang nak jaga nya..ada ketika dia pasang..ok lah tu tapi time dia surut tu ..allah itu yg teman risaukan tu.Ceramah agama pun dia kita nak tunjuk alim pulak...taubat bebanyakla oi...syirik kecil tu...memperlekehkan ilmu...

Salak said...

TokbatinSenoi,

[..."Kalau banyak dapat pahale, jangan lupe kongsi same2 ngan kawan2 kite kat blog ni ye!!! "...]

Saya jangka prinsip pahala boleh dikongsikan itu baik juga! ;)

Misalnya, rezeki halal adalah bersifat pahala dan boleh dibagi-bagikan sebagai sedekah. Betul ke ini?

Kalau ianya tak halal bagaimana sipenerima, yang tahu ianya tak halal, mengampu-ngampu nak minta?

Macam mana "tokbatin"? ;)

TokBatin X said...

Yang halal pun dia orang ta' mahu kongsi, ini kan pulak yang haram.

Bawa gelak jer. Biarkan jer dia orang bermimpi di siang hari. Nak wat camne lagi?

Masing2 dengan hipothesis2nya.

Kah! Kah! keh! Keh! ha ha ha heeeee.....

Saya suka usik2 jer.

Salak said...

Tokbatinsenoi,

["...Yang halal pun dia orang ta' mahu kongsi, ini kan pulak yang haram. ..."]

Harap "tokbatin", kasi sikit kutbah untuk kami, apa implikasi orang berjaya memujuk supaya sedekah tak halal diterima. Jadi nila setitik naik ke kipas lelangit dan semua kena? Apa implikasinya membina nilai-nilai Islam? Membina ke tau memusnah? ;)

TokBatin X said...

Implikasi orang berjaya memujuk supaya ‘sedekah tak halal diterima’, seumpama pengembala kepada sekelompok lembu2 tolol yang telah cukup matang untuk di’SEMBELIH’.

Q:.Apa implikasinya membina nilai-nilai Islam? Membina ke atau memusnah?.
J: Agak nyer seperti tikus2 mebaiki labu. Tikus2 mungkin ta’ tahu yang TUHAN tu ARKITEK YANG SEMPURNA.

Buat sebutir beras pun ta’ bolih, inikan pula merepair sebiji labu yang dah ‘BARAI’ kena gigit….

Salak said...

Terima kasih. Pendek saja khutbah "tokbatin"! ;)

Tapi banyak batin orang tak dapat hentikan jeritan-jeritan. Tak sanggup saya nak mengartikan getar-getar ini.

Mungkin perlu ke gunung dulu, lari dari krisis kewangan dunia! :)

TokBatin X said...

Sdr SAlak Serawak.
Kerja jer baik2. Hadapi jer mimpi2 hidup dengan tenang. Masaalah2 hanyalah juzu'2 mimpi yg berulang2.

Semua manusia: bangun pagi, petang. Petang, malam. Malam balik pagi. Makan, tidur, berak, kencing, berkelamin. Tak kira kaya ke, miskin ke, pandai ke, bodoh ke....(KEADILAN ILLAHI) Kadang2 terasa bosan, kalau na' difikirkan.

Na' gunakan akal?
OTAK hanyalah sebuku daging, kalau dibedah, nescaya kita lihat elemen2nya: daging, darah, urat2, air, tube2.... Apakah elemen2 otak yang mcm ini bolih berfikir dengan sendirinya?

Salak said...

tokbatin,

Buat apa belah otak?

Kenapa tak critique fikiran, perbuatan, cadangan, rancangan, tindakan?

Otak saja agak sama dengan hard disk dan program arahan. Buat apa nak belah hard disk? :D

Otak pun boleh "bootable"! ;) Tapi tak tau lah otak penyokong politik yang tertentu. Mungkin banyak tahi telinga dalamnya? :D

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...